Mi a WBL-Q?

2020 és 2022 között 6 EU-ország 7 szakmai szervezete transznacionális partnersége közösen dolgozza ki a munkaalapú tanulás minőségének önértékelési eszközét (2022-re), amelyet a munkaalapú tanulási folyamatokért felelős személyzet alkalmaz majd a szervezetükben. Az eszközt kézikönyv (2022) kíséri a felelős személyek számára. A WBL-Q projekt minden fejlesztése egy Ausztriában, Németországban, Magyarországon, Írországban, Spanyolországban és Szlovéniában (2021) végzett kutatáson alapul.

A WBL-Q az Európai Bizottság Erasmus+ programja által társfinanszírozott projekt. Projekt azonosító: 2020-1-AT01-KA202-077966

A projekt weboldala: https://www.wbl-quality.eu/hu/mi-a-wbl-q/

A projekt kezdete: 2020 október 1. Tervezett tartam: 24 hónap.

Projekt partnerek:

Koordinátor             
Verein Auxilium
Geidorfplatz 2
8010 Graz
AUSTRIA

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia 
Dimiceva 13
1504 Ljubljana
SLOVENIA

IHK-Projektgesellschaft mbH 
Puschkinstraße 12B
15236 Frankfurt (Oder)
GERMANY

Wirtschaftskammer Steiermark 
Körblergasse 111-113
8021 Graz
AUSTRIA

Fondo Formacion Euskadi 
Carreteria San Vincente KM 10
48510
SPAIN

Spectrum Research Centre 
Unit 1, Virginia Shopping Centre
Virginia, Co Cavan
IRELAND

START DEVELOPMENT FOUNDATION
Esze Tamás u. 43/A
Keszthely 8360

HUNGARY

 

A projekt fejlesztései:

Vizsgálati kutatás

WBL-Q önértékelési és stresszteszt eszköz

Kézikönyv a WBL személyzet számára

Mérföldkövek

A projekt háttere

A WBL-Q projektötlet két elődre épül: az ECVETgoesBusiness projektre (2015-2017) és a WBL Accelerator projektre (2018-2021). Mindkét projekt mély betekintést nyújtott a munkaalapú tanulás világába, és hozzájárult a WBL szereplők közötti kommunikáció megkönnyítéséhez és az EU-ban a közös WBL szabványok felgyorsításához.

Projektindítás 

A projektet hivatalosan egy partnertalálkozón kezdték meg 2020. november 10-én és 11-én. Néhány partner számára ez egy kellemes újratalálkozás volt, az új partnereket melegen üdvözölte a jól megalapozott partnerség.

 

 

Merülés a vizsgálati kutatásba

A témavezető partner, a Spectrum RC, 2021 decemberében küldött egy kutatási sablont valamint útmutatásokat a partnerek számára a terepkutatási feladatokhoz, hogy minden partnerországban 5 szakértői interjú készüljön a témában. Ideje bevonni a célcsoportot!

További célcsoportok elérése

Az interjúk eredményeinek áttekintése után átfogó online felmérést dolgoztak ki és terjesztettek a célcsoportban. 2021 februárjában és márciusában minden partnerországban 50 WBL-felelős személyt, a szakképzési szervezetek képviselőit és a WBL-tanulókat hívják meg, hogy értékeljék a minőségi mutatókat és osszák meg a véleményüket.

Virtuális partner találkozó 

2021 Június 10-én és 11-én a partnerség online találkozott, hogy megvitassák a projekt aktuális állapotát. Hamarosan közzéteszik a vizsgálati kutatást, és az önértékelési eszközök előkészítése teljes ütemben zajlik.

 

A kutatási tanulmány véglegesítése

A vizsgálatban több mint 300, a munkaalapú tanulási folyamatokban részt vevő személy vett részt, és a partnerség most elemezte az interjúkban és egy online kérdőívben adott válaszaikat. A teljes jelentést angol nyelven, a tömör összefoglalókat pedig valamennyi partner nyelvén közzétették: [EN] [DE] [ES] [SI] [HU]

Az önértékelési és stresszteszt eszköz kidolgozása

A WBL-Q projekt lényege egy online eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a felelős személy önértékelést végezzen a vállalaton belüli munkaalapú tanulási folyamatok minőségéről. Emellett a WBL-rendszert öt, a munkaalapú tanulás jövőjét befolyásoló megatrendhez viszonyítva elemzik. A partnerség úgy döntött, hogy az egész eszközt az EQAVET építőköveire alapozza (eredetileg csak a szakképzési szolgáltatóknak szólt). A következő lépés az egyes építőelemek releváns kritériumainak levonása és operacionalizálása, valamint az önértékeléshez szükséges megfelelő kérdések kidolgozása.

Transznacionális partnertalálkozó Bilbaóban 

2021. szeptember 30-án és október 1-jén a partnerség a spanyolországi Bilbaóban találkozott a harmadik partnertalálkozóra, amely hibrid keretek között zajlott (két partner a Zoom segítségével csatlakozott). Közösen mélyrehatóan dolgoztak a WBL minőség önértékelési eszközéhez szükséges kérdések véglegesítésén, megvitatták a releváns megatrendeket, és megállapodtak a kézikönyv szerkezetéről.

 

A munkaalapú tanulást befolyásoló megatrendek meghatározása

A vállalati munkaalapú tanulás a jövőbeni nagyobb léptékű fejlesztésekhez kötött, ezért a WBL-Q partnerség egyik célja, hogy a felelősök számára lehetővé tegye, hogy rendszerüket stresszteszteljék az öt azonosított megatrenddel szemben: Demográfiai változás, digitalizáció, befogadás és sokszínűség, a szakképzés vonzereje, fenntartható és szolidáris jövő.

Az önértékelési és stresszteszt eszköz kérdéseinek véglegesítése

A partnerség a projekt legnehezebb feladatán is túljutott. Közösen véglegesítették a 68, egymással összefüggő önértékelési kérdést 22 minőségi kritérium és 6 EQAVET-építőelem szerint, beleértve a válaszadási módokat, a válaszlehetőségeket és a pontozást. Utolsó lépésként megbecsülték az egyes kritériumok érzékenységét az azonosított megatrendek egyikére.

A WBL-Q kézikönyv szerkezetének felvázolása

A WBL-Q projekt egy olyan kézikönyvet irányoz elő, amely a WBL-ért felelősök számára iránymutatást nyújt a minőségbiztosítási stratégiáknak a folyamataikban való alkalmazásához. A kézikönyv nem csupán útmutatást és mélyebb betekintést nyújt a WBL-Q önértékelési és stresszteszt eszköz hasznosságába, hanem – ami a legfontosabb – átfogó és átfogó megközelítést nyújt a munkaalapú tanulás európai szintű minőségirányítására vonatkozóan.

Az alfa verzió tesztelése

Az önértékelési és stresszteszt eszközt partnerországonként 5 fővel (összesen 30 fővel) tesztelték az első alfa változatban. Ez a verzió és annak tesztelése elsősorban az online eszköz funkcionalitására, felépítésére és használhatóságára összpontosított. A belső és külső érdekeltek visszajelzéseit összegyűjtötték, és az online eszköz aktualizálása érdekében egy felülvizsgálati szakaszba vezették be.

Online tanulás, tanítás és képzési tevékenység

A WBL-Q partnerség, amely az alapvető projektcsapatból és további munkatársakból áll, 2022. február 15-17. között online találkozott. Közösen áttekintették a már elért eredményeket, valamint a következő lépéseket. A két fő fókuszpont a WBL-Q önértékelési és stresszteszt eszköz volt, amelyet béta verzióban mutattak be. Továbbá bemutatták a kézikönyv jelenlegi tervezetét. Minden résztvevőt arra kértek, hogy a két termékkel való gyakorlati munka során és azt követően adjon részletes visszajelzést.

A béta tesztelési szakasz elindítása

Az önértékelési és stresszteszt eszköz végre készen áll a tesztelésre! 2022 áprilisától az online eszköz béta-változata készen áll arra, hogy a célcsoport tesztelje. Ebben a fázisban a minőségi benchmarking alapját építjük meg, mivel a kísérleti fázisban minden partnerországban legalább 50 vállalat vesz részt.

A kézikönyv kiadása 

A WBL-Q kézikönyv gyakorlati betekintést nyújt abba, hogyan tervezhető és valósítható meg a munkaalapú tanulás minőségbiztosítása. Tartalmazza a munkaalapú tanulás bevezetését az európai szakképzési színtéren, a minőségbiztosítás általános megközelítését, valamint azt, hogy a minőségi kritériumok hogyan ragadhatók meg az EQAVET keretrendszer, valamint a PDCA-ciklus segítségével. A kézikönyv a részletekbe menően stratégiákat is kínál a saját vállalaton belüli hiányosságok és lehetőségek azonosítására, majd ezek értékelésére és kezelésére a WBL-Q online eszköz segítségével. Végezetül a legjobb gyakorlatok példái kerülnek bemutatásra.

Olvassa el itt!