Az alapító neve:
Szuhai Nóra


Az Alapítvány célja:


Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány célja a pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve a gyermekek, fiatalkorúak, felnőttek és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek fejlődésének segítése, önálló életvitelének megteremtéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása, képzése, foglalkoztatása.

Az Alapítvány tevékenysége:

 • Képzés, átképzés, felnőttképzés, képzőintézmény működtetése. Lásd még: Szolgáltatásaink
 • Tananyag, képzési módszertan fejlesztése.
 • Fejlesztésre irányuló projektek megvalósítása más szervezetekkel konzorciumban pályázat útján.
 • Nem formális képzési módszertan és felület fejlesztése, szolgáltatása, pl. e-learning, vegyes tanulás (blended learning), oktató applikációk fejlesztése, tréning, coaching, mentoring. Lás még: Projektek
 • Kulturális rendezvények szervezése
 • Kiállítások szervezése
 • Tehetséggondozás, alkotók menedzselése, érdekérvényesítésük segítése
 • Tréningek szervezése, lebonyolítása
 • Előadások, workshopok, konferenciák és egyéb programok szervezése és lebonyolítása
 • Tájékoztató anyagok készítése, összeállítása, terjesztése
 • A környezettudatos életszemlélet formálása, ideértve a fenntarthatósággal, felelős állattartással kapcsolatos érzékenyítést, képzést.
 • Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása).
 • Foglalkozásrehabilitációs és munkaerő-piaci szolgáltatások megszervezése és működtetése, tapasztalat-átadás, szakértői tevékenység.
 • Táborok, fesztiválok, rendezvények szervezése


Az Alapítvány jellege:


Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az Alapítvány ügyvezető szerve:


Az alapító az Alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez ki. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. A kuratóriumi tagok megbízása határozatlan időre szól.

A kuratórium elnöke:

Hintya András

A kuratórium további tagjai:


Kelemen Andrea
Iller Judit

Közösségi oldalaink:

Facebook

LinkedIn